ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ

  • Τελευταία έκδοση εφαρμογής: v5.3.1 (27/09/19)
  • Τελευταία έκδοση offline βάσης «Ταχυδρομικοί Κωδικοί Ελλάδας»: v1.1 (03/09/15)
  • Τελευταία έκδοση offline βάσης «Τηλεφωνικός Κατάλογος Επαγγελματιών»: v1.2 (02/08/16) 


v5.3.1
- Διόρθωση προβλήματος αφής στην αυτόματη αναζήτηση.
- Διόρθωση της online αναζήτησης μέσω αριθμού τηλεφώνου.

v5.3
- Διόρθωση σφάλματος στην αυτόματη αναζήτηση για εκδόσεις android v8.0+

v5.2
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.

v5.1
- Υποστήριξη για android v10.0
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.

v5.0
- Πλήρη υποστήριξη για android v8.0, v8.1 (Oreo) και v9.0 (Pie).
- Ελάχιστη έκδοση android v4.0 (IceCreamSandwich).
- Προσθήκη νέας online βάσης για σχόλια (greekcallerid.site).
- Αφαιρέθηκαν οι online αναζητήσεις σε vrisko.gr, κατάλογος Γαλλίας και Αγγλίας.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.3.2
- Διόρθωση online βάσεων.

v4.3.1
- Διόρθωση online βάσεων.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.3
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Προσθήκη συντομεύσεων από launcher (android v8.0+).
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.2
- Διόρθωση online αναζητήσεων.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Αφαίρεση ορισμένων online αναζητήσεων.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.1.1
- Διόρθωση ορισμένων online χειροκίνητων αναζητήσεων.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.1
- Προστέθηκαν online αναζητήσεις σχόλιων για Χιλή, Κολομβία, Νέα Ζηλανδία, Περού και Βενεζουέλα.
- Αφαιρέθηκαν οι online αναζητήσεις σχόλιων σε whocallsme.com και phoneowner.info
- Αφαιρέθηκε η online χειροκίνητη αναζήτηση σε τηλεφωνικό κατάλογο Καναδά.
- Αφαιρέθηκε η online αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση σε τηλεφωνικό κατάλογο Η.Π.Α.
- Διόρθωση online χειροκίνητων αναζητήσεων.
- Διάφορες διορθώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.0.2
- Διόρθωση σφάλματος για έκδοση android v2.3.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.0.1
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Υποστήριξη για έκδοση android v7.1.1 (Nougat).
- Η εφαρμογή δεν είναι πλέον συμβατή σε έκδοση android v2.2 (Froyo).
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v4.0
- Προστέθηκε επιλογή για dark theme.
- Προστέθηκε επιλογή για αυτόματη εμφάνιση χάρτη στην ειδοποίηση.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.6.2
- Προστέθηκε επιλογή για κλείσιμο του μηνύματος της αυτόματης αναζήτησης και χειροκίνητα με κουμπί.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.6.1
- Προστέθηκε επιλογή για αλλαγή γραμματοσειράς στο μήνυμα της αυτόματης αναζήτησης.
- Προστέθηκε επιλογή για προσωπικό offline Caller ID (API).
- Διόρθωση σφάλματος στην αυτόματη αναζήτηση.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.6
- Προστέθηκε επιλογή για προσωπικό Caller ID (API).
- Διορθώσεις στις χειροκίνητες αναζητήσεις σχόλιων («whocallsme.com», «phoneowner.info») και στον τηλεφωνικό κατάλογο Καναδά.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.5.3
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.5.2
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.5.1
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.5
- Υποστήριξη για android v6.0 (Marshmallow).
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.4.2
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για αυτόματη αναζήτηση σε περισσότερες online βάσεις για σχόλια.
- Προστέθηκε δυνατότητα χειροκίνητης αναζήτησης τηλεφώνου απευθείας από τηλέφωνο που υπάρχει σε ιστοσελίδα, sms, κ.τ.λ.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.4.1

- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.4
- Προστέθηκαν 29 online βάσεις για χειροκίνητη αναζήτηση σχόλιων.
- Προστέθηκε επιλογή για αυτόματη αναζήτηση στις «Επαφές εφαρμογής» (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.3
- Προστέθηκε η online βάση whocallsme.gr στην αυτόματη αναζήτηση (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Προστέθηκε χειροκίνητη αναζήτηση στον offline τηλεφωνικό κατάλογο χρηστών με δυνατότητα να εμφανίσει αριθμούς που μπορεί να συνδέονται με έναν άλλο αριθμό.
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για εμφάνιση εικονιδίων στην αυτόματη αναζήτηση ανάλογα με το αποτέλεσμα.
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για αλλαγή της αρχικής οθόνης.
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για εμφάνιση μεγάλου εικονιδίου στην ειδοποίηση (εμφάνιση διαφορετικού εικονιδίου ανάλογα με το αποτέλεσμα).
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.2
- Προστέθηκε χειροκίνητη αναζήτηση πάροχου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
- Νέος σχεδιασμός widget για android v5.0+ (Lollipop).
- Αλλαγή της προεπιλεγμένης εμφάνισης μηνύματος στην αυτόματη αναζήτηση.
- Προστέθηκε επιλογή για αλλαγή της ειδοποίησης σε σημαντική. Σε android v5.0+ (Lollipop) θα εμφανίζεται ως heads-up και σε οθόνη κλειδώματος.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.1
- Προστέθηκε αναζήτηση για επαλήθευση εγκυρότητας ΑΦΜ/ΦΠΑ (VIES).
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για εμφάνιση ειδοποιήσεων και όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα με στοιχεία (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Διορθώθηκε η αυτόματη αναζήτηση για android v5.0+ (lollipop).
- Διάφορες διορθώσεις
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.0.2
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Διορθώθηκαν οι χειροκίνητες αναζητήσεις whocallsme.com, phoneowner.info, vrisko.gr και ο τηλεφωνικός κατάλογος Καναδά.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.0.1
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Προστέθηκε δυνατότητα μαζικής αναζήτηση στην offline βάση «Τηλεφωνικός Κατάλογος Επαγγελματιών».
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v3.0
- Νέος σχεδιασμός για περιβάλλον χρήστη (User Interface).
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.5
- Προστέθηκε δυνατότητα ανάγνωσης (TTS) αποτελέσματος της αυτόματης αναζήτησης.
- Προστέθηκε δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων σε vCard (VCF).
- Προστέθηκε offline βάση «Τηλεφωνικός Κατάλογος Επαγγελματιών» σε χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής χρώματος των μηνυμάτων στην αυτόματη αναζήτηση.
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για απενεργοποίηση του μηνύματος της αυτόματης αναζήτησης στον τερματισμό της κλήσης και όχι στην απάντηση.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.4
- Προστέθηκε χειροκίνητη αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου για Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ελβετία.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.3.2

- Διορθώσεις στις χειροκίνητες αναζητήσεις.

v2.3.1
- Διορθώσεις στην αυτόματη αναζήτηση.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.3
- Προστέθηκε Caller ID Αυστραλίας (τηλεφωνικός κατάλογος σε αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση).
- Προστέθηκαν τηλεφωνικοί κωδικοί Αυστραλίας σε αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση.
- Προστέθηκαν τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης Αυστραλίας.
- Αρκετές διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.2
- Προστέθηκε η online βάση «Κατάλογος Επαγγελματιών (ote.gr)» σε χειροκίνητες αναζητήσεις και στην εισερχόμενη κλήση (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Αρκετές διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Βελτιώσεις και αλλαγές στο UI.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.1.2
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για αλλαγή μεγέθους κειμένου στο αποτέλεσμα της εισερχόμενης κλήσης.
- Ξαναπροστέθηκε η online βάση χρηστών whocallsme.com
- Βελτιώσεις και αλλαγές στο UI.
- Διορθώσεις σφαλμάτων.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.1.1
- Διόρθωση σφάλματος στην χειροκίνητη αναζήτηση.

v2.1
- Προστέθηκε επιλογή για αυτόματη αναζήτηση στην βάση «Κατάλογος Επαγγελματιών (xo.gr)» στην εισερχόμενη κλήση (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Βελτιώσεις και αλλαγές στο UI.
- Προστέθηκε επιλογή για μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου μηνύματος στην εισερχόμενη κλήση.
- Αρκετές διορθώσεις και βελτιώσεις.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v2.0
- Βελτιώσεις και αλλαγές στο UI.
- Προστέθηκε Caller ID Γερμανίας.
- Προστέθηκαν τηλεφωνικοί κωδικοί Γερμανίας σε αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση.
- Προστέθηκαν τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για Κύπρο, Γερμανία και Η.Π.Α.
- Διορθώσεις λαθών
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v1.9.7
- Προστέθηκε αυτόματη αναζήτηση εισερχόμενου αριθμού και για τηλέφωνα από Η.Π.Α.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.
- Διάφορες διορθώσεις λαθών και βελτιώσεις.
- Διορθώσεις στην εισερχόμενη κλήση για Dual SIM κινητά (από τις ρυθμίσεις για προχωρημένους ενεργοποίηση της επιλογής «Dual SIM»).
- Προστέθηκε επιλογή για ακύρωση της αυτόματης αναζήτησης στο Ίντερνετ για εγχώριους εισερχόμενους αριθμούς στην περίπτωση που δεν υποστηρίζετε η χώρα.

v1.9.6
- Διορθώσεις λαθών
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.
- Διορθώσεις και βελτιώσεις στις χειροκίνητες αναζητήσεις τηλεφωνικών καταλόγων Καναδά, ΗΠΑ, Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας και χρηστών (whocallsme.com)

v1.9.5
- Διορθώθηκε η αυτόματη και η χειροκίνητη αναζήτηση της αρχικής οθόνης.
- Προστέθηκε υποστήριξη για SIP πρωτόκολλο στην αυτόματη αναζήτηση εισερχόμενου αριθμού (ρυθμίσεις για προχωρημένους).
- Διάφορες διορθώσεις

v1.9.4
- Διορθώθηκε η αναζήτηση για Κύπρο (λόγω αλλαγών ιστοσελίδας).
- Διορθώσεις λαθών
- Διορθώσεις και βελτιώσεις στο UI
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v1.9.3
- Διορθώσεις λαθών
- Διορθώσεις στο UI
- Ανανεωμένο ιστορικό κλήσεων (το παλαιό εμφανίζεται από το μενού).
- Προστέθηκε δυνατότητα αποθήκευσης επαφών στην εφαρμογή.
- Ανανεώθηκαν οι offline βάσεις.

v1.9.2
- Διορθώσεις σφαλμάτων

v1.9.1
- Προστέθηκε στις χειροκίνητες αναζητήσεις Κατάλογος Επαγγελματιών (xo.gr).

- Προστέθηκε offline βάση (χρηστών) «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών» (από προεπιλογή ενεργοποιημένη στην εισερχόμενη κλήση).
- Διορθώσεις και βελτιώσεις στο UI
- Διορθώσεις σφαλμάτων

v1.9
- Προστέθηκε στις χειροκίνητες αναζητήσεις «Κατάλογος Επαγγελματιών (vrisko.gr)».
- Διορθώσεις σφαλμάτων
- Προσθήκη επιλογών στις ρυθμίσεις για την offline βάση και την αυτόματη αναζήτηση.

v1.8
- Προστέθηκε επιλογή να μην γίνεται αναζήτηση για αριθμούς επαφών (από προεπιλογή ενεργοποιημένο).
- Προστέθηκε offline βάση δεδομένων «Ταχυδρομικοί Κωδικοί Ελλάδος».
- Προστέθηκε επιλογή να αποθηκεύονται οι εισερχόμενοι αριθμοί όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο Ίντερνετ για γρήγορη χειροκίνητη αναζήτηση αργότερα (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Προστέθηκε τηλεφωνικός κατάλογος Αγγλίας

v1.7
- Διόρθωση σφάλματος στην χειροκίνητη αναζήτηση Κύπρου.
- Αλλαγές στο UI.
- Διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις.

v1.6
- Εμφάνιση των αποτελεσμάτων ανά σελίδα στην χειροκίνητη αναζήτηση.
- Προστέθηκε Γραφικό Στοιχείο (Widget).
- Προστέθηκε τηλεφωνικός κατάλογος Πορτογαλίας στην χειροκίνητη αναζήτηση.

v1.5
- Προστέθηκε αυτόματη αναζήτηση εισερχόμενου αριθμού από Κύπρο (δυνατότητα και ως επιλογή χώρα κατοικίας μέσα από τις ρυθμίσεις).
- Τηλεφωνικοί κατάλογοι Γαλλίας, Γερμανίας και χρηστών (whocallsme.com) στην χειροκίνητη αναζήτηση.
- Προστέθηκε δυνατότητα κλήσης του αριθμού από την αναζήτηση και την ειδοποίηση.
- Διορθώθηκε η επιλογή «Σύνδεση μόνο με Wifi».
- Διορθώθηκε η αποθήκευση του ιστορικού κλήσεων.
- Διορθώσεις και βελτιώσεις στο UI.
- Διορθώσεις στην χειροκίνητη αναζήτηση του τηλεφωνικού καταλόγου Κύπρου (Cyta).

v1.4
- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
- Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις ώστε κατά την διάρκεια της κλήσης τα μηνύματα να εμφανίζονται όπου έχει επιλέξει ο χρήστης.
- Χειροκίνητη αναζήτηση σε τηλεφωνικούς κατάλογους Καναδά, Η.Π.Α. και Ιταλίας.
- Διορθώσεις και βελτιώσεις στο UI.
- Διορθώσεις σφαλμάτων.

v1.3
- Προστέθηκε δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων αυτόματα σε νέα επαφή.
- Προστέθηκε επιλογή να γίνεται σύνδεση στο Ίντερνετ μόνο με Wifi.
- Διορθώσεις στους τηλεφωνικούς κωδικούς.
- Διορθώσεις και βελτιώσεις στο UI.

v1.2
- Προστέθηκε χειροκίνητη αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου Κύπρου (Cyta).
- Προστέθηκε δυνατότητα αποθήκευσης/ανάκτησης της λίστας «Αριθμοί εφαρμογής» σε εξωτερική κάρτα SD.
- Προστέθηκε χειροκίνητη εύρεση τηλεφωνικών κωδικών.

v1.1
- Προστέθηκε ιστορικό κλήσεων (από προεπιλογή απενεργοποιημένο).
- Προστέθηκε επιλογή να μην γίνεται αναζήτηση για τηλέφωνα που έχουν προστεθεί στην λίστα »Οι αριθμοί μου».

v1.0
Πρώτη έκδοση