ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 31/05/18: Το πρόβλημα στην αυτόματη αναζήτηση (κενό μήνυμα) θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση.
 • 20/04/18: Από την επόμενη έκδοση η ελάχιστη έκδοση android θα είναι η v4.0 (IceCreamSandwich). Η εφαρμογή δεν θα είναι πλέον συμβατή σε εκδόσεις android v2.3-v2.3.3 (Gingerbread) και v3.0-v3.2 (Honeycomb).
 • 28/03/18: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.3.2).
 • 21/03/18: Οι αναζητήσεις στην online βάση δεν λειτουργούν προς το παρόν λόγω αλλαγών και θα διορθωθεί με νέα έκδοση εφαρμογής.
 • 21/03/18: Η εφαρμογή δεν είναι πλήρως συμβατή με android v8.0-v8.1 (Oreo) και v9.0 (Pie) ακόμα. Ορισμένες λειτουργίες όπως η αυτόματη αναζήτηση μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής θα δοθεί πλήρης υποστήριξη.
 • 25/10/17: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.3).
 • 23/10/17: Στην αναζήτηση μέσω διεύθυνσης η εφαρμογή δεν έχει πρόβλημα. Η μη εμφάνιση αποτελεσμάτων οφείλεται σε περιορισμό της online βάσης. Γίνεται αναζήτηση αλλά με πιο γενικά στοιχεία π.χ. από όνομα δήμου.
 • 12/10/17: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.2).
 • 06/10/17: Οι αναζητήσεις σε ορισμένες online βάσεις δεν λειτουργούν και εμφανίζει ότι δεν βρέθηκε αποτέλεσμα. Η εφαρμογή έχει καταργηθεί και θα δημοσιευτεί όταν είναι έτοιμη η νέα έκδοση που θα διορθώνει το πρόβλημα.
 • 06/03/17: Εάν στις χειροκίνητες αναζητήσεις εμφανίζει πρόβλημα σύνδεσης ή δεν βρέθηκε αποτέλεσμα να ελεγχθεί εάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή «Κωδικοποίηση» από τις ρυθμίσεις στο «Ρυθμίσεις για προχωρημένους» και «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
 • 17/02/17: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.1.1).
 • 15/02/17: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.1).
 • 06/02/17: Η αναζήτηση από όνομα ή περιοχή στην αρχική οθόνη θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής.
 • 30/11/16: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.0.2).
 • 28/11/16: Το σφάλμα για έκδοση android v2.3 θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής.
 • 28/10/16: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.0.1).
 • 28/10/16: Η εφαρμογή πλέον θα είναι συμβατή με έκδοση android v2.3+ (Gingerbread και νεότερη). Η τελευταία έκδοση εφαρμογής που είναι συμβατή με android v2.2 (Froyo) είναι η v4.0.
 • 02/08/16: Νέα έκδοση offline βάσης «Τηλεφωνικός Κατάλογος Επαγγελματιών» (v1.2).
 • 01/05/16: Νέα έκδοση εφαρμογής (v4.0).
 • 24/02/16: Νέα έκδοση εφαρμογής (v3.6.2).
 • 11/02/16: Νέα έκδοση εφαρμογής (v3.6.1).
 • 06/02/16: Η offline βάση «Ταχυδρομικοί Κωδικοί Ελλάδας» δεν είναι ενημερωμένη για αρκετές περιοχές. Για συμμετοχή στην διόρθωση επικοινωνήστε μέσω email.
 • 04/02/16: Το πρόβλημα στην αναζήτηση σχόλιων στο whocallsme.gr θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση.
 • 19/01/16: Νέα έκδοση εφαρμογής (v3.6).
 • 25/11/15: Νέα έκδοση εφαρμογής (v3.5.3).
 • 19/11/15: Το πρόβλημα στην εμφάνιση του αποτελέσματος στην αυτόματη αναζήτηση για ορισμένες συσκευές θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση.
 • 15/11/15: Νέα έκδοση εφαρμογής (v3.5.2).
 • 04/09/15: Νέα έκδοση offline βάσης «Ταχυδρομικοί Κωδικοί Ελλάδας» (v1.1).
 • 10/08/15: Η χειροκίνητη αναζήτηση παρόχου δεν υποστηρίζεται πλέον και θα αφαιρεθεί από την επόμενη έκδοση.